W naszej ofercie magnesy: magnesy neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, stoły, separatory, chwytaki magnetyczne.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Magnetometr

 

Magnetometr – przyrząd do pomiaru wielkości, a także kierunku pola magnetycznego, a także jego zmian.

Rodzaje magnetometrów ze względu na sposób pomiaru:

  • bezwzględny – mierzy natężenie pola magnetycznego bez odniesienia do standardowego miernika magnetycznego;
  • względny – służy do pomiarów ziemskiego pola magnetycznego i do kalibracji przyrządów.

Typy magnetometrów ze względu na budowę:

  • Magnetometr wibracyjny – został on wynaleziony w 1832 roku przez C. F. Gaussa. W przyrządzie tym wykorzystano drgania małego magnesu sztabkowego zawieszonego w płaszczyźnie poziomej. Ten magnes służy do odchylania drugiego podobnie zawieszonego magnesu;
  • Busola stycznych – w tym magnetometrze używa się cewki Helmholtza o określonych rozmiarach z zawieszonym w jej środku niewielkim magnesem. Odchylony magnes zatrzymuje się w położeniu, które wynika z natężenia pola magnetycznego Ziemi, pola magnetycznego cewki i kąta o jaki należy obrócić cewkę, by jej oś była współliniowa z magnesem;
  • Magnetometr protonowy – wykorzystuje zjawisko rezonansu jądrowego;
  • Magnetometr transduktorowy.

Magnetorezystor, magnetoopornik (gaussotron) - element półprzewodnikowy o rezystancji zależnej od pola magnetycznego, przy czym rezystancja zwiększa się wraz ze wzrostem indukcji pola magnetycznego, a przebieg jej zmian zależy zarówno od wielkości pola, jak i od kształtu elementu. Zjawisko to nosi nazwę efektu Gaussa lub efektu Thomsona.

Magnetorezystory stosowane są głównie do pomiaru pól magnetycznych w szerokim zakresie zmian indukcji magnetycznej 10–7 – 102 T (Tesli), a także w urządzeniach automatyki przemiennej, modulatorach, watomierzach prądu zmiennego. Znalazły także zastosowanie do pomiarów przesunięcia liniowego i kątowego.

 Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Magnetometr i Magnetorezystor